Like

Door de redactie geplaatst op 2015-05-11 14:01:03

Altijd het laatste nieuws.
https://www.facebook.com/koeriersbelangen?ref=hl

Geselecteerde koeriers, zijn 100 % Koeriers
https://www.facebook.com/pages/100-Koeriers/931818023542761

FedEx versterkt TNT'

Door de redactie geplaatst op 2015-04-07 11:43:18

AMSTERDAM (AFN) - De overname van het Nederlandse koeriersbedrijf TNT door het Amerikaanse FedEx is een logische stap, aangezien beide bedrijven elkaar volledig aanvullen. Dat zei TNT-topman Tex Gunning dinsdag in een toelichting tegen het ANP.
,,FedEx is volledig complementair aan TNT'', aldus Gunning. ,,Zij zijn sterk in de Verenigde Staten en op de lijn van de VS naar Azië. Wij zijn sterk in Europa en op de lijn Azië-Europa. Doordat we complementair zijn heeft de deal ook geen grote impact op het personeel. Daarnaast krijgen de aandeelhouders een mooie prijs.''
Door het relatief geringe marktaandeel van FedEx in Europa is de kans dat de overname groen licht krijgt van de Europese Commissie groot, aldus Gunning. Hij verwees daarmee naar de poging van het eveneens Amerikaanse UPS om TNT in te lijven, die in 2013 stuk liep op verzet uit Brussel. De commissie vond dat UPS en TNT samen een te dominante positie op de Europese markt zouden krijgen.
Personeel
De nu voorgestelde deal is volgens Gunning beter voor het personeel dan het aanbod van UPS en biedt volgens hem bovendien meer kans op werk dan TNT zelfstandig zou kunnen doen. ,,Dit levert veel meer zekerheid en kansen op. Door de overlap is er weinig kans op ontslagen en we hebben afgesproken die zoveel mogelijk te minimaliseren.''
De topman van FedEx Express, David Bronczek, sprak van een perfecte timing voor het bod. Ook hij rekent op toestemming uit Brussel. ,,Er zijn nu twee sterke partijen, dat worden er drie. Er komt dus meer concurrentie, zoals de commissie wil. Dat is goed voor de klanten.''
Strategie
De optimistische inschattingen voor de goedkeuring uit Brussel zijn overigens niet gebaseerd op gesprekken met de toezichthouders. Juristen aan beide kanten van de deal zijn er echter van overtuigd dat er weinig bezwaren zullen worden gemaakt, aldus Gunning. Mocht die inschatting verkeerd blijken, of als de transactie om andere redenen niet doorgaat, dan betaalt FedEx TNT een bedrag van 200 miljoen euro.
Gunning liet verder weten dat de overname niet betekent dat TNT zijn onlangs gepresenteerde strategie weer loslaat. ,,Integendeel, we hebben er nu meer vertrouwen in dat we onze plannen kunnen laten slagen. FedEx heeft vertrouwen in de strategie. Dat blijkt ook wel uit het plan om het Europese hoofdkantoor van ons nieuwe bedrijf in Hoofddorp te laten staan.
Bron Telegraaf

I.L.T Controleert

Door de redactie geplaatst op 2015-03-19 12:39:24

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op een veilig vervoer en eerlijke concurrentie-verhoudingen binnen de transportsector. Er zijn wettelijke regels opgesteld om de veiligheid van het wegvervoer te bevorderen. De inspectie controleert of ondernemers in het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer de regels naleven.

NIWO

Door de redactie geplaatst op 2015-03-12 12:40:13

Bedrijven willen in toenemende mate dat de NIWO iets doet (of laat doen) aan misstanden in de transportsector. Bij de aanpak van bedrijven die het minder nauw nemen met de wet- en regelgeving, is de NIWO mede afhankelijk van wat anderen horen en zien. Om die reden opent de NIWO per 1 januari 2015 een meldpunt voor misstanden in de transportsector.

Meld misstanden in de transportsector. Dat kan anoniem.
Via een webformulier kan een melding anoniem worden doorgegeven. Bij meldingen valt te denken aan het vermoeden van het rijden zonder vergunning, het onderling uitwisselen van vergunningbewijzen tussen bedrijven, faillissementsfraude of (vermoedelijk malafide) doorstart, het onderling uitlenen van chauffeurs (niet zijnde collegiale inleen), het uittreden (buitengewoon in- en uittreden van vennoten) van een vennoot uit een V.o.f., et cetera. Dit nieuwe meldpunt is enigszins vergelijkbaar met de Stichting Aanpak Malafide Doorstarters in het Transport, deze stichting is eind 2014 ontbonden.

Wat doet de NIWO met uw melding?
De NIWO controleert de melding aan de hand van openbare en niet openbare gegevensbronnen. Vervolgens kan het bedrijf op de regelgeving gewezen worden. De NIWO kan na zorgvuldig onderzoek een vergunning intrekken of een aanvraag afwijzen, wanneer een bedrijf niet (meer) aan de vergunningvoorwaarden voldoet. De gegevens van bedrijven die zich niet aan de wet- en regelgeving houden kunnen worden overgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ga naar: http://www.niwo.nl/meldpunt

Meer actueel nieuws? Berichten

Extra vignet in Oostenrijk.

Extra vignet in Oostenrijk.
Redactie 02-03-2015 13:23- in Binnenkomst pagina


Nieuw: ‘abgasklassenplakette’ / IG-L Emissieklasse in Oostenrijk.

Sinds januari 2015 moet elke vrachtwagen in een specifiek gebied in Oostenrijk een ‘abgasklassenplakette’ hebben. Dit is een vignet/sticker die op de voorruit geplakt dient te worden. Wat moet u weten over dit nieuwe vignet de ‘ab

meer...

Vanaf 2 maart 2015 tachograaf plichtig.

Rijdt u regelmatig met een aanhangwagen achter uw bestelauto? Dan maakt u of uw klant mogelijk al gebruik van een vrijstelling waardoor u binnen Nederland de tachograaf niet hoeft te gebruiken. Zonder uitzondering geldt de tachograaf plicht van af 3500kg.

Vanaf 2 maart 2015 wijzigt deze vrijstelling en zal in sommige gevallen de tachograaf alsnog gebruikt moeten gaan worden.

Deze wetg

meer...

ADR 2015

Nieuwe ADR-boeterichtlijn van kracht.
Met ingang van 1 maart 2015 wordt de 'Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg' van kracht.
Hiermee komt de Richtlijn uit 2011 te vervallen.
De richtlijn bevat de te hanteren tarieven bij de meest voorkomende overtredingen ten aanzien van het vervoer over de weg. De tarieven gelden als richtlijn

meer...